Pomoc zdalna

Zajmujemy się szeroką pojętą obsługą informatyczną firm. Wykonujemy prace konserwacyjne, prace określone w harmonogramie działań ale przede wszystkim pomagamy użytkownikom w ich codziennej pracy rozwiązując ich bieżące zgłoszenia.

Pomoc zdalna, to znaczące skrócenie czasu reakcji i rozwiązywania zgłoszeń.

Poprzez skorzystanie z oprogramowania do zdalnej pomocy, możemy reagować natychmiast na zaistniałe problemy zgłoszone przez użytkowników.

Pomoc zdalna