Obsługa informatyczna

Obsługa informatyczna

Oferujemy usługę polegająca na pełnej obsłudze przedsiębiorstwa w zakresie utrzymania i rozwoju kwestii związanych z informatyką. Stajemy się wsparciem firmy odpowiedzialnym za procesy teleinformatyczne (stajemy się opiekunem informatycznym).

Każda firma ma różne potrzeby i priorytety związane z wykorzystaniem zasobów informatycznych, dlatego każda oferta jest przygotowana według indywidualnych ustaleń. Podpisanie umowy poprzedzone jest wstępnym audytem w czasie którego ustalamy potrzeby firmy, poznajemy infrastrukturę 
i przygotowujemy zakres i harmonogram prac jakie są niezbędne do wykonania. Wszystkie te działania są wykonywane w ramach stałej, comiesięcznej opłaty ryczałtowej. 

W ramach podpisanej umowy oferujemy działania informatyczne w następujących obszarach:

  • rozwiązywanie bieżących problemów informatycznych,
  • doradztwo w zakresie zmian infrastruktury informatycznej,
  • administrację infrastrukturą w tym zarządzanie dostępem do danych,
  • monitorowania wykonywania kopii bezpieczeństwa,
  • przepływ informacji o wykonanych działaniach, zlecający otrzymuje powiadomienia o wykonanych krokach czy też o zakończeniu zgłoszenia,
  • projektujemy, dostarczamy, konfigurujemy, zarządzamy elementami oprogramowania i sprzętu niezbędnymi do ciągłej i wydajnej pracy firmy.