Doradztwo

Doradztwo informatyczne

Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie działań związanych z infrastrukturą teleinformatyczną.

Zakres naszych kompetencji pozwala nam skutecznie wspomagać procesy projektowe związane z:

  • zmianami w infrastrukturze,
  • rozbudową serwerów,
  • wirtualizacją,
  • budową polityki bezpieczeństwa informacji,
  • doborem oprogramowania,
  • doborem sprzętu,
  • usprawnieniem procesów biznesowych poprzez implementację rozwiązań informatycznych,
  • budową sieci teleinformatycznej.