Kopia bezpieczeństwa

Oferujemy naszym Klientom usługę tworzenia i zarządzania kopiami bezpieczeństwa.

W zakres naszych działań wchodzi:

 • wykonanie analizy z zakresu danych jakie muszą zostać zabezpieczone,
 • przygotowanie projektu budowy polityki kopii zapasowych,
 • zakup i wdrożenie systemu kopii zapasowych zgodnie z założeniami,
 • wykonanie pierwszej kopii danych,
 • wykonanie testów kopii zapasowych,
 • wdrożenie harmonogramu wykonywania kopii bezpieczeństwa,
 • monitorowania poprawności wykonania kopii bezpieczeństwa.

Wdrożona poprawnie polityka kopii bezpieczeństwa ma zadanie:

 • zabezpieczyć systemy włącznie z systemami operacyjnymi,
 • zabezpieczyć dane systemów bazodanowych (ERP, CRM, CMS itp.),
 • weryfikować poprawność kopii zapasowych,
 • chronić dane zgromadzone na serwerach i stanowiskach komputerowych.